Projekt – Przemysłowy przekaźnik elektroniczny

Przemysłowy przekaźnik elektroniczny (SSR)

Przedstawiamy Przekaźnik Elektroniczny (SSR) wykonany dla celów przemysłowych. Przekaźnik ten służy do sterowania zasilaniem grzałek w formach wtryskowych lub na przykład w “gorących stołach” wykorzystywanych w procesie termoformowania tworzyw sztucznych. Urządzenie może również być wykorzystywane jako sterowanie zasilaniem dowolnego odbiornika mocy o charakterze rezystancyjnym i napięciu pracy 12-600V AC.


Parametry Elektryczne
 • maksymalny prąd roboczy: 50A (600V AC),
 • napięcie zasilania: 24V DC,
 • napięcie sterowania: 24V DC (nominalnie),
 • wyjście sygnalizacji awarii: 24V DC 200mA.
Podstawowe funkcje urządzenia
 • bezstykowe tyrystorowe sterowanie odbiornikami mocy (przełączanie w zerze),
 • sygnalizacja zaniku zasilania odbiornika (przepalenie się bezpiecznika lub brak fazy zasilającej grzałkę),
 • sygnalizacja przerwy w obwodzie odbiornika (przepalenie się grzałki),
 • sygnalizacja optyczna zasterowania przekaźnika oraz stanu awarii,
 • wyjście OUT, na którym pojawia się napięcie +24V w przypadku wykrycia zaniku zasilania lub przerwy w obwodzie odbiornika.

Uwaga:

 • Szczegółowe parametry urządzenia są zależne od zastosowanego elementu wykonawczego, czyli właściwego przekaźnika SSR.
 • Na życzenie Klienta zaprojektujemy i wykonamy przekaźnik o innych parametrach i funkcjach użytkowych.
Skrócony opis działania

Przekaźnik posiada wbudowaną funkcję kontroli obwodu zasilania odbiornika. Żółta dioda świecąca LED sygnalizuje zanik fazy zasilającej odbiornik lub przerwę w jego obwodzie, równocześnie z jej oświeceniem na wyjściu sygnalizacji awarii (OUT) pojawia się napięcie stałe 24V DC, które podłączone do karty procesorowej sterownika lub regulatora może służyć do zatrzymania procesu produkcyjnego albo innej reakcji na powstałą awarię.
Czerwona dioda świecąca LED sygnalizuje stan sterowania przekaźnikiem – jej świecenie oznacza pobudzenie przepływu prądu w obwodzie zasilania odbiornika (“zwarcie styków przekaźnika SSR”).

Konstrukcja

Urządzenie jest zbudowane na bazie tyrystorowego modułu mocy (50A/600V AC) oraz w oparciu o układ wykonany w technologii SMD, którego głównym zadaniem jest sygnalizacja stanów awaryjnych przekaźnika.

W celu zabezpieczenia przed możliwymi przepięciami, które mogą wystąpić
w obwodzie załączanym np. na skutek zwarcia odbiornika, przekaźnik wyposażony jest w aktywne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Dodatkowo płytkę układu wykonaną z włókien o dużym współczynniku dielektrycznym, zabezpieczono obustronnie warstwą lakieru izolacyjnego oraz zastosowano specjalne strefy izolacyjne.

 


Firma ELEKTRONIKA SERWIS projektuje i wykonuje urządzenia elektroniczne według indywidualnych potrzeb Klientów.

Informacje i zamówienia dostępne są drogą telefoniczną lub e-mailem. Zapraszamy !