Projekt – Regulator Podciśnienia

Opis

Regulator podciśnienia (VACCUM REGULATOR) został wykonany na zlecenie naszego klienta, firmy z sektora chemicznego. Jego podstawowe działanie polega na automatycznym utrzymaniu podciśnienia w zbiorniku reakcyjnym z dokładnością do 1mmHg. Urządzenie współpracuje z zewnętrzną pompą próżniową oraz systemem odprowadzania gazów i reaktorem chemicznym, tzw. „wyparką”.

regulator podciśnienia - tył
Regulator podciśnienia – pneumatyka

Działanie

Parametrem wejścia procesu regulacji jest pomiar ciśnienia w układzie, zrealizowany na czujniku elektronicznym.
Pozostały parametr dotyczy wartości histerezy i jest zadawany przez operatora z użyciem enkodera manualnego umieszczonego na panelu przednim urządzenia. Na panelu tym umieszczone są również przyciski służące do zmiany trybów pracy oraz kontrolki sygnalizujące bieżący stan urządzenia.
Elementami wykonawczymi sterownika są dwa elektrozawory: podciśnienia i przewietrzania, które są umieszczone z tyłu obudowy regulatora.

regulator ciśnienia - przód
Regulator podciśnienia, panel sterowniczy

Urządzenie pracuje w czterech trybach pracy:

  • VENT (tryb wentylacji) – ciśnienie w układzie pneumatycznym jest wyrównane do ciśnienia atmosferycznego. Jest to tryb pracy regulatora aktywny po włączeniu zasilania,
  • RUN (tryb automatycznej regulacji) – aktywna praca regulatora, tzn. podciśnienie dąży do wartości zadanej z uwzględnieniem histerezy.
  • CONT (tryb kontynuacji) – regulator pracuje w trybie ciągłym, tzn. otwarty jest zawór podciśnienia przy zamkniętym zaworze wentylacyjnym. Podciśnienie układu dąży do maksymalnego możliwego do osiągnięcia poziomu.
  • HOLD (tryb zatrzymania) – w trybie tym zamknięte są obydwa zawory, podciśnienie układu przyjmuje wartość constans.

Schemat pneumatyczny

Schemat pneumatyczny urządzenia został przedstawiony poniżej.

Parametry Techniczne

• Użyteczne ciśnienie robocze: 0…750mmHg (0…1000mbar),
• Maksymalne ciśnienie układu: 2 bar
• Temperatura pracy czujnika: -20…85st.C
• Dokładność czujnika pomiarowego: +/- 0,25…1%
• Rozdzielczość odczytu ciśnienia i zadawania parametrów: 1mmHg (zakres: 1…750mmHg)
• Rodzaj procesu regulacji: PI
• Zasilanie urządzenia: 24VDC, min.2A
• Stopień ochrony: IP63
• Mocowanie: zacisk do zamocowania na pionowej rurce z regulacją pochylenia
• Króćce wylotowe: na przewód pneumatyczny o średnicy wewn. Ø8mm
• Pamięć parametrów po wyłączeniu zasilania


Testowanie

Układ pneumatyczny do sprawdzania, serwisu i kalibracji regulatora podciśnienia.


Firma „ELEKTRONIKA SERWIS” projektuje i wytwarza urządzenia elektroniczne na zamówienie Klienta, w tym regulatory ciśnienia i podciśnienia.
Wykonujemy również naprawy takich regulatorów.