Projekt – Automatyczny tester przekaźników

Automatyczny tester przekaźników

Przedstawiamy automatyczny tester przekaźników. Jest to urządzenie umożliwiające wykrywanie uszkodzeń zarówno styków, jak i cewek przekaźników elektromechanicznych stosowanych w automatyce przemysłowej. Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane dla celów serwisowych i ma zastosowanie zarówno w stacjonarnych, jak i mobilnych serwisach automatyki przemysłowej.

W prezentowanym wykonaniu urządzenie posiada przewody pomiarowe zakończone chwytakami, co ułatwia m.in. prowadzenie testów miniaturowych przekaźników interfejsowych przystosowanych do montażu do druku (THT) lub obsadzanych w podstawkach przekaźnikowych.

Podstawowe funkcje urządzenia
 • Pomiar rezystancji styków przekaźnika w stanie aktywnym cewki oraz w stanie nieaktywnym.
 • Jednocześnie może być testowana jedna para styków NC-NO lub pojedynczy styk NC lub NO.
 • W trakcie każdego z pomiarów przez testowane styki przekaźnika płynie pomiarowy prąd stały o wartości nie przekraczającej 0,5A.
 • Urządzenie przystosowane jest do wzbudzania cewek przekaźników na napięcia stałe: 5VDC, 9VDC, 12VDC i 24VDC oraz zmienne: 24VAC, 115VAC i 230VAC, przy maksymalnym prądzie 500mA.
 • Urządzenie zaopatrzone jest w przewody pomiarowe zakończone chwytakami do szybkiego przyłączania się do końcówek badanych przekaźników.
 • Wyniki pomiarów rezystancji prezentowane są w formie wartości średniej po zakończeniu testu.
 • Urządzenie jednoznacznie informuje o rezultacie przeprowadzonych testów (OK / NOK). W przypadku napotkania błędu krytycznego na wyświetlaczu widnieje informacja o napotkanych problemach.
 • Testy odbywają się zarówno w trybie automatycznym (można ustawiać parametry takie jak: ilość pomiarów w pojedynczym teście, odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi pomiarami), jak i w trybie ręcznym (pomiar jednokrotny, pomiar ciągły).
 • Urządzenie posiada opcje automatycznej i ręcznej kalibracji toru pomiarowego oraz opcję przywracania parametrów fabrycznych.
PARAMETRY TECHNICZNE
 • Napięcie zasilania: 230VAC,
 • Prąd pomiarowy: <500mA, przy 5VDC,
 • Napięcia wzbudzenia cewki: 5VDC, 9VDC, 12VDC, 24VDC oraz 24VAC, 115VAC, 230VAC
 • Maksymalny prąd wzbudzenia cewki: <0,5A
Skrócony opis Użycia
 1. Tester podłączamy do zasilania 230VAC.
 2. Chwytaki przewodów pomiarowych podłączamy zgodnie z ich opisem do zacisków badanego przekaźnika.
 3. Za pomocą przycisków umieszczonych na przednim panelu testera wybieramy napięcie cewki właściwe dla testowanego przekaźnika oraz rodzaj styków (NC/NO, NC, NO, NO/NC).
 4. Korzystając z przycisku „START” uruchamiamy test.
 5. Po zakończeniu testu odczytujemy z wyświetlacza jego wynik.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć prototypu testera


Widok z przodu


Ścianka boczna – zabezpieczenia topikowe


Przyłącze zasilania sieciowego (IEC) wraz z chwytakami pomiarowymi


Wnętrze urządzenia w fazie montażu prototypu


Schemat ideowy prototypu


Firma ELEKTRONIKA SERWIS projektuje i wykonuje urządzenia elektroniczne według indywidualnych potrzeb Klientów.

Informacje i zamówienia dostępne są drogą telefoniczną lub e-mailem. Zapraszamy !